Posted inNunavut NewsOpinion

Tea Talk: Thanks to all of those who keep us fed

UPLUKKUT. INUIN IQALUKTUUTIAMI NAAMMAINNAQTUT. IPAKHANI KAPPUTIIT AGJAKTAUJUT IQALUKTUUTIAMUT. MUNAQHIITLU HAVAKTIIT AANIAKVINGMIT KAMIUNITIHAMI AANIAKTAILILIKMUN KAPUKHIKTUN INUIN. PIQAGNITTUQ ANNIAKTUNIK HULI. TUHAQPAKLURIT MUNAQHIITLU DAKTIITLU UUNIUTIJAIT INUNGNUT AANIAQTAILIRMUN. IVJAGUTIT ATUQATTAQLURIT ILLA. UAQATTAQLURIT ALGATIT. NUTAQQAT NAAMMAINNAQTUTLU. ILIHARIALIRAMIK QUVIAHUGTUT. QUANALU ILIHAIYIITLU NIRIVAKTUT NIQIHANIK TUNIKHAIVAKTUT. INUHAATLU KATIMAVIA HAVAKTIIT NIQIHANIK IIGAVAKTUT NIRIJAMI NIRINNAQIGAGNAT. QUANA GAAKNAITTUMIK. IPAKHANI ANGUNAHUAKTIIT NIQUAKTAUJUT INUIN KATIMAJIHANIK. ILLA INUIN NAAMMAINNAQTUT. […]